Tiếng Anh

Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh

You are viewing this post: Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh

Bạn đang tìm kiếm cách để chia sẻ về kỳ nghỉ hè của mình với bạn bè bằng tiếng Anh? Viết thư là một cách tuyệt vời để kể về những kỷ niệm đáng nhớ mà bạn đã trải qua trong kỳ nghỉ hè. Hãy cùng An Vượng villa tìm hiểu những gợi ý và lời khuyên để viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh thú vị và đầy ý nghĩa.

Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh
Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh

I. Dàn ý viết thư về kỳ nghỉ bằng tiếng anh


Mở đầu:

  • Giới thiệu tại sao viết thư cho bạn về kỳ nghỉ hè là một ý tưởng tuyệt vời và tại sao bạn nên viết thư.

Thân bài:

Phần 1: Mô tả kỳ nghỉ của bạn, bao gồm những điều bạn đã làm và những trải nghiệm đáng nhớ.

Phần 2: Chia sẻ cảm nhận của bạn về kỳ nghỉ, bao gồm những gì bạn học được và cảm nhận về những trải nghiệm đó.

Phần 3: Mời bạn bè của bạn đến thăm và tận hưởng những trải nghiệm mà bạn đã có.

Kết bài:

  • Tóm tắt lại ý tưởng chính và khuyến khích bạn bè của bạn hồi đáp thư của bạn.

II. Tổng hợp các bài mẫu viết thư cho bạn bằng tiếng anh về kỳ nghỉ


Mẫu 1: Viết thư kể về chuyến du lịch bằng tiếng anh


Dear Sarah,

I hope this letter finds you well. I’m writing to tell you all about my summer vacation. It was an amazing experience and I’m excited to share it with you.

First of all, I went on a trip to Hawaii with my family. We spent most of our time on the beach, soaking up the sun and swimming in the ocean. We also went snorkeling and saw some beautiful coral reefs and fish. We even went on a boat tour and saw some dolphins swimming in the ocean, which was so cool!

After Hawaii, I went to visit my grandparents in the countryside. They have a big farm with horses, cows, and chickens. I helped them take care of the animals and we also went on some fun nature walks. We even had a bonfire one night and roasted marshmallows.

The last part of my summer vacation was spent volunteering at a local animal shelter. It was such a rewarding experience to take care of the animals and help find them new homes. I also made some new friends who are passionate about animals, just like me.

Overall, my summer vacation was a great mix of relaxation and adventure. I learned so much and had so much fun. I hope we can catch up soon and you can tell me all about your summer vacation too.

Best regards,

[Your name]

Viết thư kể về chuyến du lịch bằng tiếng anh
Viết thư kể về chuyến du lịch bằng tiếng anh

Dịch: 

Sarah thân mến,

Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm. Tôi đang viết để cho bạn biết tất cả về kỳ nghỉ hè của tôi. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất vui được chia sẻ nó với bạn.

Đầu tiên, tôi đi du lịch Hawaii cùng gia đình. Chúng tôi dành phần lớn thời gian trên bãi biển, tắm nắng và bơi lội trong đại dương. Chúng tôi cũng đã đi lặn và thấy một số rạn san hô và cá tuyệt đẹp. Chúng tôi thậm chí đã tham gia một chuyến tham quan bằng thuyền và nhìn thấy một số chú cá heo đang bơi trong đại dương, thật tuyệt!

Sau Hawaii, tôi về thăm ông bà ở quê. Họ có một trang trại lớn với ngựa, bò và gà. Tôi đã giúp họ chăm sóc những con vật và chúng tôi cũng đã đi dạo vui vẻ trong thiên nhiên. Chúng tôi thậm chí còn đốt lửa trại vào một đêm và nướng kẹo dẻo.

Phần cuối cùng của kỳ nghỉ hè của tôi được dành cho hoạt động tình nguyện tại một nơi trú ẩn động vật địa phương. Thật là một trải nghiệm bổ ích khi chăm sóc những con vật và giúp tìm cho chúng những ngôi nhà mới. Tôi cũng đã kết bạn với một số người bạn mới, những người đam mê động vật, giống như tôi.

Nhìn chung, kỳ nghỉ hè của tôi là sự kết hợp tuyệt vời giữa thư giãn và phiêu lưu. Tôi đã học được rất nhiều và có rất nhiều niềm vui. Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt kịp sớm và bạn cũng có thể kể cho tôi nghe về kỳ nghỉ hè của bạn.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

Mẫu 2: Viết lá thư bằng tiếng anh về chuyến du lịch lớp 9

Dear Amanda,

I hope this letter finds you well. I wanted to tell you all about my amazing summer vacation this year.

I went on a trip to Europe with my family for three weeks. We visited several countries, including France, Italy, and Spain. In France, we explored the beautiful city of Paris and visited the Eiffel Tower. It was even more stunning in person than in pictures! We also went to the Louvre Museum and saw the famous Mona Lisa painting.

In Italy, we visited Rome and saw the ancient Colosseum. We also went to Florence, where we saw Michelangelo’s David statue and the beautiful Duomo cathedral. The food in Italy was amazing – we had pizza, pasta, and gelato every day!

In Spain, we went to Barcelona and saw the stunning Sagrada Familia cathedral. We also went to the beach and enjoyed the warm weather. One of my favorite memories from Spain was trying paella, a delicious traditional Spanish dish.

After Europe, I went to a summer camp for two weeks. It was a fun-filled adventure with activities such as rock climbing, zip-lining, and swimming. I also made some great new friends from all over the world.

Overall, my summer vacation was an incredible experience filled with so many adventures and memories. I can’t wait to hear about your summer vacation too.

Best regards,

[Your name]

Viết lá thư bằng tiếng anh về chuyến du lịch lớp 9
Viết lá thư bằng tiếng anh về chuyến du lịch lớp 9

Dịch: 

Amanda thân mến,

Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về kỳ nghỉ hè tuyệt vời của tôi năm nay.

Tôi đã đi du lịch châu Âu cùng gia đình trong ba tuần. Chúng tôi đã đến thăm một số quốc gia, bao gồm Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Tại Pháp, chúng tôi khám phá thành phố Paris xinh đẹp và thăm tháp Eiffel. Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn trong người hơn là trong ảnh! Chúng tôi cũng đã đến Bảo tàng Louvre và xem bức tranh nổi tiếng Mona Lisa.

Ở Ý, chúng tôi đến thăm Rome và xem Đấu trường La Mã cổ đại. Chúng tôi cũng đến Florence, nơi chúng tôi nhìn thấy bức tượng David của Michelangelo và nhà thờ lớn Duomo tuyệt đẹp. Thức ăn ở Ý thật tuyệt vời – chúng tôi ăn pizza, mì ống và kem gelato mỗi ngày!

Ở Tây Ban Nha, chúng tôi đến Barcelona và nhìn thấy thánh đường Sagrada Familia lộng lẫy. Chúng tôi cũng đã đi đến bãi biển và tận hưởng thời tiết ấm áp. Một trong những kỷ niệm yêu thích của tôi ở Tây Ban Nha là ăn thử paella, một món ăn truyền thống ngon của Tây Ban Nha.

Sau châu Âu, tôi đến một trại hè trong hai tuần. Đó là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị với các hoạt động như leo núi, đu dây và bơi lội. Tôi cũng đã kết bạn với một số người bạn mới tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới.

Nhìn chung, kỳ nghỉ hè của tôi là một trải nghiệm đáng kinh ngạc với rất nhiều cuộc phiêu lưu và kỷ niệm. Tôi nóng lòng muốn nghe về kỳ nghỉ hè của bạn quá.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

Mẫu 3: Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh


Dear Alex,

I hope this letter finds you well. I wanted to share with you all the exciting things that I did during my summer vacation this year.

I started off my summer by going on a road trip with some of my closest friends. We visited several states in the U.S., including California, Arizona, and Utah. We hiked in some of the most beautiful national parks in the country, including Yosemite, Grand Canyon, and Zion. The scenery was breathtaking, and it was amazing to see some of the natural wonders of the world.

After the road trip, I spent a few weeks volunteering at a local non-profit organization. It was a great opportunity to give back to my community and help others. I spent my time helping to organize fundraising events, working with local kids, and doing some gardening work.

Later in the summer, I went on a beach vacation with my family. We spent our days relaxing on the beach, swimming in the ocean, and playing beach volleyball. We also visited some nearby towns and enjoyed the local seafood cuisine.

Finally, to cap off my summer, I went to a music festival with some of my friends. We saw some of our favorite bands perform and had an incredible time. It was such a great way to end the summer on a high note.

Overall, my summer vacation was filled with adventure, giving back to my community, and spending time with loved ones. I hope you had a great summer vacation as well.

Best regards,

[Your name]

Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh
Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh

Dịch:

Alex thân mến,

Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm. Tôi muốn chia sẻ với bạn tất cả những điều thú vị mà tôi đã làm trong kỳ nghỉ hè năm nay.

Tôi bắt đầu mùa hè của mình bằng cách đi du ngoạn với một số người bạn thân nhất của mình. Chúng tôi đã đến thăm một số tiểu bang ở Hoa Kỳ, bao gồm California, Arizona và Utah. Chúng tôi đã đi bộ ở một số công viên quốc gia đẹp nhất trong nước, bao gồm Yosemite, Grand Canyon và Zion. Phong cảnh thật ngoạn mục, và thật tuyệt vời khi nhìn thấy một số kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Sau chuyến đi, tôi đã dành vài tuần để làm tình nguyện viên tại một tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Đó là một cơ hội tuyệt vời để trả lại cho cộng đồng của tôi và giúp đỡ những người khác. Tôi đã dành thời gian giúp tổ chức các sự kiện gây quỹ, làm việc với trẻ em địa phương và làm một số công việc làm vườn.

Cuối mùa hè, tôi đi nghỉ ở biển cùng gia đình. Chúng tôi dành cả ngày để thư giãn trên bãi biển, bơi trong biển và chơi bóng chuyền bãi biển. Chúng tôi cũng đã đến thăm một số thị trấn gần đó và thưởng thức các món hải sản địa phương.

Cuối cùng, để kết thúc mùa hè của mình, tôi đã đến một lễ hội âm nhạc với một số người bạn của mình. Chúng tôi đã xem một số ban nhạc yêu thích của mình biểu diễn và đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Đó là một cách tuyệt vời để kết thúc mùa hè trên một nốt cao.

Nhìn chung, kỳ nghỉ hè của tôi tràn ngập những chuyến phiêu lưu, cống hiến cho cộng đồng và dành thời gian cho những người thân yêu. Tôi hy vọng bạn cũng có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

Mẫu 4: Viết email bằng tiếng anh kể về chuyến du lịch


Subject: My amazing trip to Paris

Dear [Friend’s Name],

I hope this email finds you well. I wanted to share with you about my recent trip to Paris, which was absolutely amazing. The city was just as beautiful and romantic as I had imagined it to be.

During my stay in Paris, I visited many famous landmarks and attractions. I went to the top of the Eiffel Tower and saw the stunning panoramic view of the city. I also explored the iconic Notre-Dame Cathedral, the Palace of Versailles, and the Louvre Museum. The artworks in the museum were breathtaking, and I was especially impressed by Leonardo da Vinci’s famous painting, the Mona Lisa.

Apart from the sightseeing, I also had some of the best food in my life in Paris. The cafes and restaurants had a unique charm, and the food was always delicious. I had croissants, macarons, and escargots, among other dishes. The French really know how to cook!

Finally, I also had the opportunity to make some new friends during my trip. I met people from different countries and learned about their cultures. We exchanged travel stories and had some great conversations.

Overall, my trip to Paris was an unforgettable experience. I would highly recommend it to anyone who loves art, culture, and food. I can’t wait to plan my next adventure.

Best regards,

[Your Name]

Viết email bằng tiếng anh kể về chuyến du lịch
Viết email bằng tiếng anh kể về chuyến du lịch

Dịch:

Chủ đề: Chuyến đi tuyệt vời của tôi đến Paris

Kính gửi [Tên bạn bè],

Tôi hy vọng email này tìm thấy bạn tốt. Tôi muốn chia sẻ với bạn về chuyến đi gần đây của tôi đến Paris, điều đó thật tuyệt vời. Thành phố đẹp và lãng mạn như tôi đã tưởng tượng.

Trong thời gian ở Paris, tôi đã đến thăm nhiều địa danh và danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tôi đã lên đỉnh tháp Eiffel và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố tuyệt đẹp. Tôi cũng đã khám phá Nhà thờ Đức Bà mang tính biểu tượng, Cung điện Versailles và Bảo tàng Louvre. Các tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng thật ngoạn mục, và tôi đặc biệt ấn tượng với bức tranh nổi tiếng Mona Lisa của Leonardo da Vinci.

Ngoài việc tham quan, tôi còn được thưởng thức một số món ăn ngon nhất trong đời ở Paris. Các quán cà phê và nhà hàng có một nét quyến rũ độc đáo, và thức ăn luôn ngon. Tôi đã ăn bánh sừng bò, bánh macarons, và ốc sên, trong số những món ăn khác. Người Pháp thực sự biết cách nấu ăn!

Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội kết bạn với một số người bạn mới trong chuyến đi của mình. Tôi đã gặp những người từ các quốc gia khác nhau và tìm hiểu về nền văn hóa của họ. Chúng tôi trao đổi những câu chuyện du lịch và có một số cuộc trò chuyện tuyệt vời.

Nhìn chung, chuyến đi của tôi đến Paris là một trải nghiệm khó quên. Tôi rất muốn giới thiệu nó cho bất kỳ ai yêu thích nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực. Tôi không thể chờ đợi để lên kế hoạch cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

Mẫu 5: Viết thư mời bạn đi du lịch bằng tiếng anh


Dear [Friend’s Name],

I hope this letter finds you well. I am writing to invite you to join me on a trip to [Destination] this summer. I have been planning this trip for some time, and I think it would be even more enjoyable if we could experience it together.

[Destination] is a beautiful place with a lot of amazing sights to see and things to do. Some of the activities that we could do together include exploring the local culture, trying out the local food, hiking through the scenic trails, or simply relaxing on the beach. I have also heard that there are some unique and exciting events happening during the time that we plan to be there, and I think it would be a great opportunity for us to participate in them.

The dates of the trip are [Start Date] to [End Date]. I have already made the necessary arrangements for transportation and accommodations, and I would be happy to share the details with you. If you are interested in joining me, please let me know as soon as possible so that I can finalize the plans.

I think this trip would be an unforgettable adventure, and I am looking forward to spending this time with you. Let me know your thoughts, and we can start planning the details together.

Best regards,

[Your Name]

Viết thư mời bạn đi du lịch bằng tiếng anh
Viết thư mời bạn đi du lịch bằng tiếng anh

Dịch:

Kính gửi [Tên bạn bè],

Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm. Tôi viết thư này để mời bạn tham gia cùng tôi trong một chuyến đi đến [Điểm đến] vào mùa hè này. Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này được một thời gian và tôi nghĩ sẽ còn thú vị hơn nữa nếu chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm.

[Điểm đến] là một nơi tuyệt đẹp với rất nhiều điểm tham quan tuyệt vời để xem và những điều cần làm. Một số hoạt động mà chúng tôi có thể thực hiện cùng nhau bao gồm khám phá văn hóa địa phương, thử các món ăn địa phương, đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp hoặc đơn giản là thư giãn trên bãi biển. Tôi cũng đã nghe nói rằng có một số sự kiện độc đáo và thú vị diễn ra trong thời gian chúng tôi dự định ở đó, và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tham gia vào chúng.

Ngày của chuyến đi là [Ngày bắt đầu] đến [Ngày kết thúc]. Tôi đã thực hiện các sắp xếp cần thiết cho việc vận chuyển và chỗ ở, và tôi rất sẵn lòng chia sẻ thông tin chi tiết với bạn. Nếu bạn muốn tham gia cùng tôi, vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt để tôi có thể hoàn thiện các kế hoạch.

Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ là một cuộc phiêu lưu khó quên, và tôi rất mong được dành thời gian này với bạn. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn và chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cùng nhau.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

III. Video hướng dẫn viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng anh


Trên đây là một số bài viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè bằng tiếng Anh, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng và vốn từ vựng để viết thư cho bạn bè hoặc gia đình của mình. Khi viết thư, hãy cố gắng mô tả chi tiết những trải nghiệm của mình, cảm nhận và suy nghĩ để khiến bức thư của bạn trở nên sống động và sinh động hơn. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trong kỳ nghỉ hè của mình!


The article is compiled and aggregated from many sources by An Vượng Villa.

See more articles in the same category here: Tiếng Anh

Review Queen

"Xin chào mọi người, tôi là Review Queen - một blogger chuyên viết đánh giá sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, làm đẹp, công nghệ, gia dụng và nhiều hơn thế nữa. Với hơn 10 năm kinh nghiệm viết blog, tôi tự hào là một chuyên gia trong việc đánh giá và đưa ra những nhận xét chính xác về các sản phẩm, giúp độc giả có được những thông tin cần thiết trước khi quyết định mua hàng. Với tôi, việc đánh giá sản phẩm không chỉ là nghề nghiệp mà còn là niềm đam mê. Tôi luôn tìm kiếm những sản phẩm mới nhất và chất lượng nhất để có thể chia sẻ với độc giả của mình. Tôi tin rằng thông tin chính xác và trung thực sẽ giúp người đọc đưa ra được quyết định mua sắm thông minh hơn. Ngoài việc viết đánh giá sản phẩm, tôi cũng rất đam mê viết về các chủ đề khác như du lịch, ẩm thực, thủ thuật hay những kiến thức giáo dục. Tôi hy vọng các bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn đọc trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ghé thăm blog của tôi. Hãy đón đọc các bài viết mới nhất từ Review Queen nhé!"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button